Գլխավոր Էջ

     Ողջունում եմ Ձեզ Արցախի գյուղատնտեսության նախարա-րության աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերելու և մեր կայք այցելելու համար։ Կայքի ստեղծմամբ մենք նպատակ ունենք ձևավորելու համագործակցության այնպիսի միջավայր, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն բավարարել համակարգի վերաբերյալ          Ձեր տեղեկատվական պահանջմունք-ները, այլև առաջարկություններով ու հարցադրումներով ակտիվ մասնակցություն ունենալ մշակվող ագրարային քաղաքականությանն ու իրականացվող գործընթացներին։ Մեզ համար կարևոր է Ձեզնից յուրաքանչյուրի մեկնաբանությունն ու առաջարկը բոլոր այն հարցերի շուրջ, որոնք ըստ Ձեզ, պետք է լինեն մեր ուշադրության կենտրոնում: Հավաստիացնում եմ, որ Ձեր յուրաքանչյուր հարցադրում և առաջարկություն մեր կողմից անարձագանք չի մնա։

 Նախարար`   Անդրանիկ Խաչատրյան